Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 16.03.2015 № 78

опубліковано 25.03.2019 12:51

1. Вид та назва регуляторного акта.
 
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 16.03.2015 № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 за № 382/26827.
 
2. Назва виконавця заходів відстеження
 
Державне агентство водних ресурсів України.
 
3. Цілі прийняття акта
 
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 16.03.2015 № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 за № 382/26827, розроблено відповідно до вимог статті 25 Водного кодексу України та з метою упорядкування питань, пов’язаних з веденням державного обліку водокористування.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження
 
19.03.2019 – 22.03.2019
 
5. Тип відстеження
 
Періодичне.
 
6. Методи одержання результатів відстеження
 
Аналітичні та статистичні дані.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 
Акт прийнято з метою державного регулювання щодо забезпечення чіткого та прозорого порядку державного обліку водокористування.
Прийняття акта забезпечило підвищення ефективності накопичення та використання інформації про водокористування шляхом впровадження єдиних вимог до надання (отримання) обов’язкової державної звітності щодо забору та використання води на різні потреби, скидання зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, втрати води, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність тощо, що є основою ведення державного водного кадастру за розділом «Водокористування» та прийняття управлінських рішень з питань:
поточного та перспективного планування використання вод, розвитку та раціонального розміщення продуктивних сил;
розробки схем використання та охорони вод, формування довгострокових прогнозів водогосподарських балансів;
проектування водогосподарських споруд, промислових, житлово-комунальних, сільськогосподарських та інших підприємств, пов’язаних з використанням вод;
розробки заходів із управління та підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;
нормування водопостачання;
здійснення державного нагляду (контролю) за раціональним використанням вод та відтворенням водних ресурсів;
регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими заінтересованими органами і організаціями тощо;
інших питань, визначених чинним законодавством.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
 
Прийняття акта зменшило навантаження на водокористувачів в частині кількості подання звітності з щоквартальної до річної. Це дозволило забезпечити спрощення процедури накопичення та використання інформації про водокористування щодо забору та використання води на різні потреби, скидання зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, втрати води, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність тощо.
З аналізу поданої інформації у 2018 році порівняно з 2015 роком кількість звітуючи водокористувачів зменшилась на 4,43 відсотки та становить 14529.
Проте, в розрізі 2015 – 2018 років спостерігається значне на 22,3 відсотки збільшення водоспоживання для зрошення що в перерахунку становить                     354 млн.куб.м.
Разом з тим, з аналізу звітної інформації спостерігається збільшення скиду забрудненої води у водні об’єкти в порівняні з 2015 та 2016 роками, проте в розрізі з 2017 роком відбулось зменшення скиду забруднених вод на                              45.3 млн.куб.м..
 
Дані водокористування
РІК
Кількість звітуючих           водокористувачів
Питні і санітарно-гігієнічні потреби млн.куб.м.
Виробничі  потреби млн.куб.м.
Зрошення млн.куб.м.
Скинуто в поверхневі водні об'єкти зворотних (стічних) вод млн.куб.м.
Забруднені млн.куб.м.
2015
15204
1267
4491
1237
5343
875,1
2016
15111
1239
4591
1211
5399
698,3
2017
15040
1174
4015
1549
4715
997,3
2018
14529
1171
4499
1591
5210
952,0
 
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 
Реалізація цілей наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 16.03.2015 № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 за № 382/26827, призвела до упорядкування питань, пов’язаних з веденням державного обліку водокористування, шляхом затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування та форми звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», а також сприяє впровадженню єдиних підходів у реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів.