Звіт делегації Держводагентства про участь у XVII нараді Уповноважених Урядів України та Республіки Молдова у м. Яремче (Івано-Франківська область, Україна) 11-12 червня 2019 року

опубліковано 24.07.2019 16:21

1. Інформація про хід та результати виконання технічного завдання

 

Делегацією Державного агентства водних ресурсів України взято участь у XVІI нараді Уповноважених Урядів України та Республіки Молдова у рамках виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод (далі – нарада Уповноважених), яка відбулась у м. Яремче (Івано-Франківська область, Україна).

 

На нараді Уповноважених було обговорено стан річок басейну Дунаю та річок Причорномор’я. Значна кількість річок зазначених басейнів знаходиться в незадовільному екологічному стані, що насамперед пов’язано зі значним антропогенним навантаженням. Одним із шляхів покращення даної ситуації є розроблення спільних заходів, передумовою яких є проведення діагностичного моніторингу вод та обмін даними за його результатами, про що Сторони досягли порозуміння.

Крім того, Українською Стороною була акцентована увага на подальшому здійсненні Молдовською Стороною упереджувальних заходів для недопущення негативного впливу діяльності підприємств-забруднювачів на стан річки Киргиж-Китай.

Також під час наради Сторони поінформували про зміни у національному законодавстві відповідно до зобов’язань країн щодо імплементації положень Директив ЄС, процес розроблення планів управління річковими басейнами та планів управління ризиками затоплень, та погодились у подальшому здійснювати обмін інформацією з метою застосування єдиних підходів в управлінні водними ресурсами та ризиками затоплень у спільних басейнах транскордонних річок.

Окремо було обговорено питання діяльності консультативно-дорадчих органів у межах річкових басейнів – басейнових рад/комітетів та домовлено розглянути можливість спільної участі у їх роботі.

Стосовно функціонування Молдовської ДРЕС Сторонами домовлено про активізацію роботи щодо розгляду Правил експлуатації Кучурганського водосховища, розроблених на замовлення Роздільнянської районної ради Одеської області, та продовження Молдовською Стороною консультацій з компетентними органами Республіки Молдова із зазначеного питання.

Окремо було зазначено щодо продовження розвитку двостороннього співробітництва з питань збереження біологічного різноманіття, зокрема шляхом проведення спільних заходів у рамках співпраці між Державним агентством рибного господарства України та відповідними установами Республіки Молдова.

Позитивно оцінено проведення заходів у рамках відзначення Міжнародного дня Дністра, Дня Дунаю, Всесвітнього дня води, які дають можливість залучити громади, що проживають на території транскордонних річкових басейнів, до вирішення екологічних проблем та закликають населення дбайливо ставитись до водних ресурсів.

Особлива увага була приділена питанню проведення еколого-репродукційного попуску з Дністровського водосховища у 2019 році. Сторони дійшли згоди щодо необхідності комплексного підходу до вирішення проблемних питань верхнього та нижнього Дністра, а також щодо проведення спільного огляду водопропускних споруд та єриків у Дністровських плавнях, з метою визначення їх пропускної спроможності.

Крім того, прийнято рішення щодо звернення Сторонами до проєкту ПРООН ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами у басейні річки Дністер» щодо розробки моделі проведення екологічних попусків з урахуванням міжнародного досвіду.

Також на нараді Уповноважених досягнуто домовленостей щодо оптимізації роботи спільних робочих груп, у зв’язку зі структурними змінами у відповідних органах виконавчої влади Сторін.

За результатами наради підписано протокол наради Уповноважених.

 

2. Висновки та пропозиції щодо подальших дій

Нарада Уповноважених пройшла на паритетних засадах із розумінням того, що Сторони мають право на справедливий доступ до водних ресурсів, та впевненістю того, що спільне вирішення актуальних питань щодо раціонального використання і відтворення водних ресурсів транскордонних річкових басейнів сприятиме подальшому розвитку двостороннього співробітництва.

Участь у двосторонніх зустрічах сприятиме забезпеченню постійного моніторингу, інформуванню та впровадженню заходів із вирішення питань з покращення екологічного стану транскордонних вод з урахуванням інтересів усіх суб’єктів водного менеджменту відповідно до вимог законодавства Сторін та європейського законодавства.