03.09.2018 16:32
 Версія для друку

Звіт про результати ХVІ наради Уповноважених Урядів України та Республіки Молдова, червень 2018 року

Звіт

делегації Держводагентства про участь у XVI нараді Уповноважених Урядів України та Республіки Молдова у рамках виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод, що відбулася у

м. Костешть (Республіка Молдова)

5-6 червня 2018 року

 

1. Інформація про хід та результати виконання технічного завдання.

Делегацією Державного агентства водних ресурсів України взято участь у XVI нараді Уповноважених Урядів України та Республіки Молдова у рамках виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод (далі - нарада Уповноважених), яка відбулась у м. Костешть (Республіка Молдова).

На нараді Уповноважених було обговорено стан річок басейнів Дністра, Дунаю та річок Причорномор’я. У зв’язку з великим антропогенним навантаженням, значна кількість річок зазначених басейнів знаходяться в незадовільному екологічному стані. Одним із шляхів покращення даної ситуації є розроблення спільних заходів, про що Сторони досягли порозуміння.

Окрема увага була приділена забрудненню р. Киргиж-Китай. Зокрема, Українською Стороною було наголошено на необхідності постійного моніторингу ситуації. Молдовська Сторона погодилась звернутись до екологічної інспекції з метою застосування всіх заходів щодо запобігання впливу підприємств-забруднювачів на р. Киргиж-Китай.

Стосовно функціонування Молдовської ДРЕС домовлено про ініціювання Уповноваженим Уряду Республіки Молдова з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод розгляду питання про наслідки негативного впливу діяльності Молдовської ДРЕС на навколишнє природне середовище (порушення технологічного регламенту під час експлуатації водосховища, підтоплення населених пунктів, вплив золошлаковідвалів) перед компетентними органами Республіки Молдова, в тому числі проведення консультацій з керівництвом Придністров'я для вирішення зазначених проблем та попередження шкоди в майбутньому, що відображено у протоколі наради Уповноважених. Крім того, Сторони розглянуть Правила експлуатації Кучурганського водосховища, розроблені на замовлення Роздільнянської районної ради Одеської області, і нададуть пропозиції щодо їх узгодження.

Також Сторони відмітили необхідність розвитку системи гідрометеорологічних спостережень у басейні р. Дністер та отримання інформації в режимі он-лайн.

Українською Стороною було акцентовано увагу на питаннях покращення водообміну між Дністровським плавнями та р. Дністер та було запропоновано Молдовській Стороні розглянути дане питання із залученням органів місцевого самоврядування примарії Паланка, та про прийняте рішення поінформувати Українську Сторону.

Окремо було зазначено щодо продовження розвитку двостороннього співробітництва з питань збереження біологічного різноманіття, зокрема шляхом проведення спільних заходів у рамках співпраці між Державним агентством рибного господарства України та Службою рибоохорони Міністерства сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища Республіки Молдова.

Також під час наради Сторони поінформували одна одну про зміни у національному законодавстві відповідно до зобов’язань країн щодо Імплементації положень Директив ЄС, та погодились у подальшому здійснювати обмін інформацією з метою застосування єдиних підходів в управлінні водними ресурсами та ризиками затоплень у спільних басейнах транскордонних річок.

Відзначено про важливість подальшої участі Сторін у проекті ПРООН ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер», який виконується ОБСЄ у співпраці з Програмою розвитку ООН та Європейською економічною комісією ООН, і який є важливою платформою для подальшого розвитку співробітництва у басейні Дністра.

Позитивно оцінено проведення заходів у рамках відзначення Міжнародного дня Дністра, Всесвітнього дня води, які дають можливість залучити громади, що проживають у басейні, до вирішення екологічних проблем р. Дністер та закликають населення дбайливо ставитись до водних ресурсів. Досягнуто домовленостей щодо проведення у 2019 році заходів у рамках відзначення Міжнародного дня Дністра на території Республіки Молдова.

З метою забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень та внесення відповідних пропозицій, Сторонами досягнуто домовленості про висвітлення роботи інституту Уповноважених у відповідних рубриках на офіційних веб-сайтах Державного агентства водних ресурсів України та Агентства «APELE MOLDOVEI».

Також на нараді Уповноважених досягнуто домовленостей щодо оптимізації роботи спільних робочих груп, з метою усунення дублювання, враховуючи створення та функціонування Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер, відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, ратифікованого Законом України від 07.06.2017 № 2086.

За результатами наради підписано протокол наради Уповноважених.

 

2. Висновки та пропозиції щодо подальших дій.

Нарада Уповноважених пройшла на паритетних засадах із розумінням того, що Сторони мають право на справедливий доступ до водних ресурсів, та впевненістю того, що спільне вирішення актуальних питань щодо раціонального використання і відтворення водних ресурсів транскордонних річкових басейнів сприятиме подальшому розвитку двостороннього співробітництва.

Участь у двосторонніх зустрічах сприятиме забезпеченню постійного моніторингу, інформуванню та взаємному впровадженню заходів з вирішення питань з покращення екологічного стану транскордонних вод з урахуванням Інтересів усіх суб’єктів водного менеджменту відповідно до вимог законодавства Сторін та європейського законодавства.