ЗВІТ делегації Державного агентства водних ресурсів України про участь у ХІ нараді Уповноважених Урядів України та Румунії

опубліковано 21.12.2019 08:48

 
ЗВІТ
делегації Державного агентства водних ресурсів України про участь
у ХІ нараді Уповноважених Урядів України та Румунії
з виконання Угоди між Урядом
України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі
водного господарства на прикордонних водах
(10-12 грудня 2019 року, м. Сучава, Румунія)

1. Інформація про хід та результати виконання технічного завдання

 

Делегацією Державного агентства водних ресурсів України взято участь у ХІ нараді Уповноважених Урядів України та Румунії (далі – нарада Уповноважених) з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, що відбулася 11-12 грудня 2019 року у м. Сучава (Румунія).

 

Під час наради Уповноважених Сторонами поінформовано одна одну про виконання протоколу Х наради Уповноважених (4 жовтня 2018 року, м. Ізмаїл, Україна).

Обговорено питання щодо пропуску водопілля та паводків, обміну гідрометеорологічною інформацією, якісного стану транскордонних вод річкового басейну Дунаю, зокрема його суббасейнів Тиси, Пруту та Сірету, нижнього Дунаю.

Поінформовано Румунську Сторону про зміни у законодавстві України з питань управління водними ресурсами, які були запроваджені на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Окремо Сторонами було зазначено щодо продовження розвитку двостороннього співробітництва, у тому числі шляхом проведення робочих зустрічей, для розвитку спільних міжнародних проєктів, у тому числі у рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Одночасно Румунською Стороною було представлено перелік спільних проєктних пропозицій, які можуть бути подані на конкурс у рамках програм транскордонного співробітництва 2021-2027 років Європейського інструменту сусідства та Дунайської транснаціональної програми для фінансування за рахунок Європейського Союзу.

 

За результатами наради Сторонами затверджено:

  • протоколи зустрічей Уповноважених, заступників Уповноважених, робочих груп та експертів з вивчення питань, що становлять спільний інтерес у прикордонному секторі річок Тиса, Прут, Сірет та Дунай;
  • робочу Програму на 2020 рік з реалізації Угоди між Урядом Румунії та Урядом України про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах;
  • Регламент українсько-румунського співробітництва по обміну гідрологічними та метеорологічними даними та додатки до нього;
  • Регламент українсько-румунського співробітництва з оцінки якості прикордонних вод та заходи, що вживаються при надзвичайних забрудненнях, яких неможливо уникнути на прикордонних водотоках, та додатки до нього;
  • обсяг алювіальних відкладів для річок Тиса, Прут та Сірет.

Крім того, досягнуто домовленостей щодо проведення у 2020 році спільних вимірів витрат води, твердих наносів та відборів проб води на річці Дунай.

Разом з цим, Українська Сторона звернулась до Румунської Сторони з проханням надати шляхом офіційного листування детальну інформацію про всі гідротехнічні роботи, які реалізовуються та заплановані для реалізації у дельті Дунаю, передусім у районі мису Ізмаїльського Чаталу.

Румунська Сторона розгляне зазначений запит та надасть інформацію для зони спільного інтересу відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах.

За результатами підписано протокол наради Уповноважених.

2. Висновки щодо подальших дій

Нарада пройшла на паритетних засадах із розумінням того, що Сторони мають право на справедливий доступ до водних ресурсів, та впевненістю того, що спільне вирішення актуальних питань щодо раціонального використання і відтворення водних ресурсів транскордонних річкових басейнів сприятиме подальшому розвитку двостороннього співробітництва.

Узгодження Регламентів співробітництва дозволяє покращити взаємодію між двома Сторонами при виконанні положень Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах та сприяє вирішенню актуальних питань в управлінні водними ресурсами.

Участь у двосторонніх зустрічах сприятиме забезпеченню постійного моніторингу, інформуванню та взаємному впровадженню заходів з вирішення питань з покращення екологічного стану транскордонних вод з урахуванням інтересів усіх суб’єктів водного менеджменту відповідно до вимог законодавства Сторін та європейського законодавства.