Закони України

опубліковано 17.06.2020 12:48

Водний кодекс України 

Про охорону навколишнього природного середовища

Про питну воду та питне водопостачання

Про аквакультуру

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Про меліорацію

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом Закон України