УМОВИ проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу із забезпечення діяльності Голови та зв’язків з громадськістю

опубліковано 16.06.2021 11:58

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства водних ресурсів України
15 червня 2021 року № 174-ос
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу із забезпечення діяльності Голови та зв’язків з громадськістю
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
здійснення аналізу та вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач;
- забезпечення розвитку інформаційних зв’язків між органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації (далі - ЗМІ), сприяння формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність Держводагентства;
- забезпечення, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій;
- забезпечення інформаційного наповнення вебсайту Держводагентства;
- участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечення оперативного реагування на запити та критичні публікації, повідомлення;
- підготовка відповідей на звернення громадян та запитів на інформацію, відповідно до компетенції;
- дослідження матеріалів та підготовка проєктів текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та проєктів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва Держводагентства;
- підготовка та надання керівництву Держводагентства добірки інформаційних матеріалів про діяльність водогосподарських організацій, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8500 грн.
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 23 червня 2021 року
Додаткові (необов’язкові документи)
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
25 червня 2021 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
 
Тестування кандидатів на знання законодавства проводиться дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби);
 
 
 
 25 червня 2021 року о 13 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 Щеглова Ольга Михайлівна
 (044) 234 71 54
 
 shchehlova@davr.gov.ua
 
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2.
Досвід роботи
 не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Ефективність координації з іншими
здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль
2.
Аналітичні здібності
 здатність до логічного мислення, узагальнення,   конкретизації, виділяти головне від другорядного;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію.
3.
Особисті якості
уважність до деталей;
здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
позитивне ставлення та відкритість до змін і нововведень;
чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
схильність до новаторства, винахідливості, експериментів;
критичне ставлення до існуючих процесів та самостійність суджень;
здатність виходити за рамки звичних уявлень та бачити проблему під іншим кутом зору
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Конституція України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства
2.
Знання законодавства у сфері
 
Кодекс законів про працю України
Закон України про ЦОВВ
Закон України «Про інформацію»
Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»