УМОВИ проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу ІТ та захисту інформації управління супроводження ІТ систем та документообігу

опубліковано 12.08.2021 09:13

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства водних ресурсів України
11 серпня 2021 року № 228-ос
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
 на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста
відділу ІТ та захисту інформації управління супроводження ІТ систем та документообігу
 
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
Розробляє заходи із захисту інформації та створення систем захисту інформації, яка циркулює в інформаційно-телекомунікаційних системах Держводагентства;
Здійснює профілактичні роботи та поточне технічне обслуговування відповідної комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та комп’ютерної мережі у Держводагентстві;
Здійснює аналіз використання комп’ютерного парку та програмного забезпечення з метою підвищення їх ефективності та усунення недоліків у процесі роботи;
Здійснює функції адміністратора акаунта Держводагентства на порталі відкритих даних;
Укладає договори, пов’язані  з розвитком електронного урядування та впровадженням програм у Держводагентстві;
Виконує інші доручення начальників відділу, управління та керівництва Агентства відповідно до своєї компетенції.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8500 грн.
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246;
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 09 вересня 2021 року
Додаткові (необов’язкові документи)
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
13 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
 
Тестування кандидатів на знання законодавства проводиться дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби);
 
 
 14 вересня 2021 року о 14 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
   Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Щеглова Ольга Михайлівна
 (044) 234 71 54
 
 shchehlova@davr.gov.ua
 
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
-здатність до чіткого бачення результату діяльності;
-вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
-вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
2.
Аналітичні здібності
-здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
-вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
-вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації;
3.
Особисті якості
- уважність до деталей;
-здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
-здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
-здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
-уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
-позитивне ставлення та відкритість до змін і нововведень;
-чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».
2.
Знання законодавства у сфері
Закон України «Про інформацію»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006                    № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» та інші нормативно-правові акти щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ІТ та захисту інформації
знання організації технічного захисту інформації в органах державної влади;
знання принципів захисту інформації від несанкціонованих дій, у тому числі від кібератак.
__________________________________________________