Угода між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах (30 вересня 1997 р., м. Галац)

опубліковано 30.07.2018 16:19

 
Підписання: 30.09.1997, м. Галац (Румунія)
Набрання чинності: 28.01.1999
Статус: чинна
 
Відповідно до Угоди кожна із Сторін призначає Уповноваженого Уряду з питань співпраці у галузі водного господарства на прикордонних водах та його заступників.
Постановою КМУ від 10.03.2017 № 126 «Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників» Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах призначено Хорєва Михайла Юрійовича, а заступниками Уповноваженого —начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Кисіля Олега Анатолійовича та начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потопа Василя Івановича.
Для розгляду питань, які регулюються положеннями Угоди, Уповноважені скликають наради, які по черзі проводяться на територіях держав кожної із Сторін.
За період дії Угоди було проведено11 нарад Уповноважених.
Для практичного вирішення питань створюються робочі групи. На даний час у межах Угоди діють 3 українсько-румунські робочі групи:
- українсько-румунська робоча група по проблемах річок Прут та Сірет;
- українсько-румунська робоча група по проблемах річки Тиса;
- українсько-румунська робоча група по проблемах річки Дунай.
Керівники та склади українських частин робочих груп затверджені Уповноваженим Уряду України.
На ІІ нараді Уповноважених було затверджено регламенти українсько-румунського співробітництва, а саме:
- Регламент українсько-румунського співробітництва з питань захисту від паводків на водотоках та внутрішніх водах;
- Регламент обміну метеорологічними та гідрологічними даними між Румунією та Україною;
- Регламент оцінки якості прикордонних вод;
- Ррегламент про заходи, що вживаються при небезпечних і надзвичайних забрудненнях прикордонних вод, яких неможливо уникнути.
Дана Угода укладається на строк 10 років і її чинність автоматично продовжується на подальші 10 років, поки одна із Договірних Сторін не виявить бажання припинити її дію та не повідомить про своє рішення у встановленому порядку.