Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод (16 жовтня 2001 р., м. Київ)

опубліковано 30.07.2018 15:34

 
Підписання: 16.10.2001, м. Київ (Україна)
Набрання чинності: 03.06.2002
Статус: чинна
 
З метою виконання Угоди кожна Договірна Сторона призначає Уповноваженого та двох його заступників.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 № 45 внесено зміни до пункту 1 Постанови КМУ від 10.03.2017 № 126 першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів Кузьменкова Олексія Олександровича призначено Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод, а заступниками Уповноваженого - директора департаменту управління водними ресурсами Державного агентства водних ресурсів Ковальова Ігоря Олександровича та начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Азиму Василя Івановича.
Для розгляду питань, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Уповноважені проводять наради, як правило, один раз на рік, а в разі необхідності, можуть домовитись про скликання позачергових нарад. Наради Уповноважених проводяться по черзі на території кожної із Договірних Сторін, якщо не буде встановлений інший порядок.
За період дії Угоди було проведено 10 нарад Уповноважених.
Для практичного виконання Угоди створюються відповідні робочі групи. Зокрема у рамках виконання Угоди було створено такі робочі групи:
- охорони і контролю якості вод;
- спільного використання водних ресурсів, проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів;
- з гідрометеорології;
- з питань експлуатації Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу.
Керівники та склади українських частин робочих груп затверджені Уповноваженим Уряду України.
В організаційному плані оперативне забезпечення водогосподарської діяльності з питань співробітництва на транскордонних водах здійснюють БУВР середнього Дніпра, Деснянське БУВР, БУВР Прип’яті, РОВР у Волинській області та РОВР у Рівненській області,.
Робочі групи здійснюють свою діяльність на підставі таких регламентів співробітництва:
- Регламент українсько-білоруського співробітництва по питаннях спільного використання водних ресурсів, проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів;
- Регламент українсько-білоруського співробітництва по питаннях експлуатації Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу;
- Регламент співробітництва між Республікою Білорусь та Україною з гідрометеорології;
- Технічний протокол про співробітництво в сфері моніторингу та обміну інформацією про стан поверхневих вод на транскордонних ділянках водних об’єктів між Державним комітетом України по водному господарству та Міністерством природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь.
Дана Угода укладається на строк 10 років і її чинність автоматично продовжується на подальші 10 років, поки одна із Договірних Сторін  не виявить бажання припинити її дію та не повідомить про своє рішення у встановленому порядку.
 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод (16 жовтня 2001 р., м. Київ)