СПІЛЬНА СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ (2000/60/ЄC)

опубліковано 16.02.2017 09:59

КЕРІВНИЦТВО №2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ/ВИЗНАЧЕННЯ ВОДНИХ ТІЛ

КЕРІВНИЦТВО № 4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПРИСВОЄННЯ СТАТУСУ ІСТОТНО ЗМІНЕНИХ ТА ШТУЧНИХ ВОДНИХ ТІЛ

КЕРІВНИЦТВО №5 ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИБЕРЕЖНІ ВОДИ/ТИПОЛОГІЯ, РЕФЕРЕНЦІЙНІ УМОВИ І СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

КЕРІВНИЦТВО №10 РІЧКИ І ОЗЕРА - ТИПОЛОГІЯ, РЕФЕРЕНЦІЙНІ УМОВИ І СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

КЕРІВНИЦТВО №18 КЕРІВНИЦТВО ПРО ОЦІНКУ СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ТА ОЦІНКУ ТРЕНДІВ