Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на січень 2021 року

опубліковано 30.12.2020 10:28

 

м. Київ                                                                                          29 грудня 2020 р.

 

Присутні: список додається.
Слухали:
1. Інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу водності у басейні Дніпра у січні 2021 року.
2. Інформацію Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ про якісний стан води у водосховищах Дніпровського каскаду.
3. Пропозиції учасників комісії щодо режиму роботи дніпровських водосховищ у січні 2021 року.
 
За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у січні очікується в середньому 665 м3/с, або 73% від норми (норма січня – 906 м3/с).
Прогноз припливу води до Київського та Канівського водосховищ
у січні 2021 року:
 
Період
Інтервал очікуваних значень
Приплив
50% забезп.,
Приплив
у 2019 р.,
 
м3
км3
м3
м3
Київське водосховище
Січень  І декада
530-610
0,46-0,53
 
531
              ІІ декада
510-590
0,44-0,51
 
577
              ІІІ декада
490-570
0,47-0,54
 
593
Січень, середній
510-590
1,4-1,6
590
568
Канівське водосховище (стік р. Десна біля гирла)
Січень І декада
95-115
0,08-0,10
 
151
              ІІ декада
100-120
0,09-0,10
 
155
              ІІІ декада
115-135
0,11-0,13
 
154
Січень, середній
105-125
0,28-0,33
160
154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станом на 28 листопада 2020 р. на каскаді дніпровських водосховищ склалася така водогосподарська обстановка:
 
 
 
Проєктні рівні, м БС
Фактичні дані станом на 28.12.2020
 
Водосховища
 
 
Нормальний
 
Мінімальний
Рівень верхнього б’єфу,
м БС
Вільний об’єм, млн.куб.м
Київське
103,00
101,50
102,37
(в/п Толокунь)
-541,0
Канівське
91,50
91,00
91,49
-12,9
Кременчуцьке
81,00
75,75
78,94
-4193,8
Кам’янське
64,00
63,00
63,87
-73,5
Дніпровське
51,40
48,50
51,30
-40,4
Каховське
16,00
12,7
15,50
-1070,5
Всього:
 
 
 
-5932,1
Каскад дніпровських водосховищ працював у грудні у режимі, узгодженому Міжвідомчою комісією, і станом на 28 грудня його наповнення складає 86,5% від проєктного.
За інформацією Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, стан води у дніпровських водосховищах за вмістом розчиненого кисню та біогенних речовин задовільний.
 
Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку у басейні Дніпра, гідрологічний прогноз на січень, з метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, Міжвідомча комісія пропонує встановити наступний режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у січні:
1. По Київському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Станом на 1 лютого середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,35-102,25 м БС.
Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.
По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б’єфі водосховища протягом січня має бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює у режимі економного спрацювання. Станом на 1 лютого рівень води у водосховищі має бути в межах 78,90-78,80 м БС.
По Кам’янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б’єф не менше ніж 400 м3/с, відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі) витримується в межах 63,5-64,0 м БС.
По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі), викликане добовим і тижневим регулюванням ГЕС, допускається до 0,7 м нижче від НПР (51,4 м БС).
По Каховському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Станом на 1 лютого рівень у водосховищі має бути в межах 15,50-15,40 м БС.
2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра (нижче або вище від прогнозованого) або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативній робочій групі розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.
3. Рекомендувати:
3.1. Держводагентству: затвердити режими роботи дніпровських водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії;
3.2. Держрибагентству: з метою недопущення загострення рибогосподарської ситуації і загибелі риби встановити постійні спостереження та вжити заходів із покращення умов зимівлі риби разом з відповідними суб’єктами рибогосподарської діяльності. При необхідності коригування режиму роботи водосховищ, що пов’язано з умовами існування водних біоресурсів, повідомляти департамент управління водними ресурсами Держводагентства.
3.3. Держекоінспекції, Держрибагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснювати постійний моніторинг водогосподарської ситуації у басейні Дніпра. У разі її ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію та внести пропозиції щодо її позачергового скликання для вжиття необхідних заходів.
4. Держводагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.