Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на лютий 2021 року

опубліковано 03.02.2021 15:37

 
м. Київ                                                                                          2 лютого 2021 р.
 
Присутні: список додається.
Слухали:
1. Інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу водності у басейні Дніпра у лютому 2021 року.
2. Інформацію Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ про якісний стан води у водосховищах Дніпровського каскаду.
3. Пропозиції учасників комісії щодо режиму роботи дніпровських водосховищ у лютому 2021 року.
 
За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у лютому очікується в середньому 890 м3/с, або 99% від норми (норма січня – 897 м3/с).
Прогноз припливу води до Київського та Канівського водосховищ
у лютому 2021 року:
 
 
Період
Інтервал очікуваних значень
Приплив
50% забезп.,
Приплив
у 2020 р.,
 
м3
км3
м3
м3
Київське водосховище
Лютому  І декада
780-880
0,67-0,76
 
636
              ІІ декада
700-800
0,60-0,69
 
681
              ІІІ декада
650-750
0,45-0,52
 
757
Лютому, середній
710-810
1,7-2,0
590
689
Канівське водосховище (стік р. Десна біля гирла)
Лютому І декада
110-130
0,10-0,11
 
157
              ІІ декада
120-140
0,10-0,12
 
158
              ІІІ декада
130-150
0,09-0,10
 
180
Лютому, середній
120-140
0,29-0,34
150
164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станом на 1 лютого 2021 р. на каскаді дніпровських водосховищ склалася така водогосподарська обстановка:
 
 
 
 
Проєктні рівні, м БС
Фактичні дані станом на 01.02.2021
 
Водосховища
 
 
Нормальний
 
Мінімальний
Рівень верхнього б’єфу,
м БС
Вільний об’єм, млн.куб.м
Київське
103,00
101,50
102,26
(в/п Толокунь)
-628,0
Канівське
91,50
91,00
91,44
-39,2
Кременчуцьке
81,00
75,75
78,94
-4193,8
Кам’янське
64,00
63,00
63,93
-39,6
Дніпровське
51,40
48,50
51,23
-67,9
Каховське
16,00
12,7
15,70
-643,9
Всього:
 
 
 
-5612,4
 
Каскад дніпровських водосховищ працював у січні у режимі, узгодженому Міжвідомчою комісією, і станом на 1 лютого його наповнення складає 87,2% від проєктного.
У зв’язку із збільшенням припливу у січні, відкориговано рівень Каховського водосховища станом на 1 лютого та встановлено в межах 15,70-15,60 м БС.
За інформацією Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, стан води у дніпровських водосховищах за вмістом розчиненого кисню та біогенних речовин задовільний.
 
Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку у басейні Дніпра, гідрологічний прогноз на лютий, з метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, Міжвідомча комісія пропонує встановити наступний режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у лютому:
1. По Київському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Станом на 1 березня середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,30-102,20 м БС.
Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.
По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б’єфі водосховища протягом лютого має бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює у режимі економного спрацювання. Станом на 1 березня рівень води у водосховищі має бути в межах 78,85-78,75 м БС.
По Кам’янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б’єф не менше ніж 400 м3/с, відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі) витримується в межах 63,5-64,0 м БС.
По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі), викликане добовим і тижневим регулюванням ГЕС, допускається до 0,7 м нижче від НПР (51,4 м БС).
По Каховському водосховищу: ГЕС працює у режимі економного спрацювання. Станом на 1 березня рівень у водосховищі має бути в межах 15,60-15,50 м БС.
2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра (нижче або вище від прогнозованого) або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативній робочій групі розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.
3. Рекомендувати:
3.1. Держводагентству: затвердити режими роботи дніпровських водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії;
3.2. Держрибагентству: з метою недопущення загострення рибогосподарської ситуації і загибелі риби встановити постійні спостереження та вжити заходів із покращення умов зимівлі риби разом з відповідними суб’єктами рибогосподарської діяльності. При необхідності коригування режиму роботи водосховищ, що пов’язано з умовами існування водних біоресурсів, повідомляти департамент управління водними ресурсами Держводагентства.
3.3. Держекоінспекції, Держрибагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснювати постійний моніторинг водогосподарської ситуації у басейні Дніпра. У разі її ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію та внести пропозиції щодо її позачергового скликання для вжиття необхідних заходів.
4. Держводагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.