Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на листопад 2020 року

опубліковано 03.11.2020 11:25

м. Київ                                                                                        2 листопада 2020 р.
 
Присутні: список додається.
Слухали:
1. Інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу водності у басейні Дніпра у листопаді 2020 року.
2. Інформацію Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ про якісний стан води у водосховищах Дніпровського каскаду.
3. Пропозиції учасників комісії щодо режиму роботи дніпровських водосховищ у листопаді 2020 року.
 
За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у листопаді очікується в середньому 660 м3/с, або 69% від норми (норма листопада – 960 м3/с).
Прогноз припливу води до Київського та Канівського водосховищ
у листопаді 2020 року:
 
Період
Інтервал очікуваних значень
Приплив
50% забезп.,
Приплив
у 2019 р.,
 
м3
км3
м3
м3
Київське водосховище
Листопад  І декада
510-570
0,44-0,49
 
384
              ІІ декада
530-610
0,46-0,53
 
407
              ІІІ декада
520-620
0,45-0,54
 
470
Листопад, середній
520-600
1,4-1,6
640
420
Канівське водосховище (стік р. Десна біля гирла)
листопад І декада
90-100
0,08-0,09
 
115
              ІІ декада
90-110
0,08-0,10
 
116
              ІІІ декада
100-120
0,09-0,10
 
118
Листопад, середній
90-110
0,23-0,29
200
116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станом на 30 жовтня 2020 р. на каскаді дніпровських водосховищ склалася така водогосподарська обстановка:
 
 
 
Проєктні рівні, м БС
Фактичні дані станом на 30.10.2020
 
Водосховища
 
 
Нормальний
 
Мінімальний
Рівень верхнього б’єфу,
м БС
Вільний об’єм, млн.куб.м
Київське
103,00
101,50
102,65
(в/п Толокунь)
-310,0
Канівське
91,50
91,00
91,44
-39,2
Кременчуцьке
81,00
75,75
79,58
-2984,9
Кам’янське
64,00
63,00
63,86
-79,1
Дніпровське
51,40
48,50
51,23
-67,9
Каховське
16,00
12,7
15,52
-1027,9
Всього:
 
 
 
-4509,1
Каскад дніпровських водосховищ працював у жовтні у режимі, узгодженому Міжвідомчою комісією, і станом на 30 жовтня його наповнення складає 89,7% від проєктного.
За інформацією Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, стан води у дніпровських водосховищах за вмістом розчиненого кисню та біогенних речовин задовільний.
 
Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку у басейні Дніпра, гідрологічний прогноз на листопад, з метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, Міжвідомча комісія пропонує встановити наступний режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у листопаді:
1. По Київському водосховищу: ГЕС працює у режимі економного спрацювання. Станом на 1 грудня середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,50-102,40 м БС.
Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.
По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б’єфі водосховища протягом листопада має бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює у режимі поступового спрацювання. Станом на 1 грудня рівень води у водосховищі має бути в межах 79,20-79,10 м БС.
По Кам’янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б’єф не менше ніж 400 м3/с, відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі) витримується в межах 63,8-64,0 м БС.
По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі), викликане добовим і тижневим регулюванням ГЕС, допускається до 0,7 м нижче від НПР (51,4 м БС).
За умовами навігації забезпечується гранично допустимий рівень спрацювання верхнього б’єфу (біля греблі) 51,1 м БС під час проходження великогабаритних суден на лімітуючих ділянках.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» і ПрАТ «Укргідроенерго» погодити графік проходження суден із зануренням 3,0 і більше метрів та оперативно погоджувати їх проходження у верхів’ї водосховища у кожному конкретному випадку.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» за умов раціонального використання гідроелектроенергії передбачати проходження великогабаритних суден у верхів’ї водосховища в години пікової роботи Середньодніпровської ГЕС.
По Каховському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Станом на 1 грудня рівень у водосховищі має бути в межах 15,50-15,40 м БС.
2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра (нижче або вище від прогнозованого) або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативній робочій групі розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.
 
3. Рекомендувати:
3.1. Держводагентству: затвердити режими роботи дніпровських водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії;
3.2. Держрибагентству: з метою недопущення загострення рибогосподарської ситуації і загибелі риби встановити постійні спостереження та вжити заходів із покращення умов зимівлі риби разом з відповідними суб’єктами рибогосподарської діяльності. При необхідності коригування режиму роботи водосховищ, що пов’язано з умовами існування водних біоресурсів, повідомляти департамент водного менеджменту Держводагентства.
3.3. Держекоінспекції, Держрибагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснювати постійний моніторинг водогосподарської ситуації у басейні Дніпра. У разі її ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію та внести пропозиції щодо її позачергового скликання для вжиття необхідних заходів.
4. Держводагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.