Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на червень 2020 року

опубліковано 29.05.2020 10:56

                                                                                             

м.Київ                                                                              28 травня 2020 р.

 

 

Присутні: список додається.

Слухали:

1.  Інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу водності у басейні Дніпра у червні 2020 року.

2. Пропозиції учасників Комісії щодо режиму роботи дніпровських водосховищ у червні 2020 року.

 

За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у червні очікується в середньому 685 м3/с, або 47% від норми (норма червня – 1465 м3/с).

Прогноз припливу води до Київського та Канівського водосховищ у червні 2020 року:

Період

Інтервал очікуваних значень

Приплив
50% забезп.,
Приплив
у 2019 р.,

 

м3

км3

м3

м3

Київське водосховище

Червень І декада

570-610

0,49-0,53

 

873

              ІІ декада

530-570

0,46-0,49

 

851

              ІІІ декада

490-530

0,42-0,46

 

849

Червень, середній

530-570

1,4-1,5

1010

858

Канівське водосховище (стік р. Десна біля гирла)

Червень І декада

135-155

0,12-0,13

 

185

              ІІ декада

125-145

0,11-0,13

 

152

              ІІІ декада

120-140

0,10-0,12

 

110

Червень, середній

125-145

0,32-0,38

787

149

                 
 

 

Станом на 27 травня 2020 р. на каскаді дніпровських водосховищ склалася така водогосподарська обстановка:

 

 

 

Проєктні рівні, м БС

Фактичні дані станом на 27.05.2020

 

Водосховища

 

Нормальний

Мінімальний

Рівень верхнього б’єфу, м БС

Вільний об’єм, млн.куб.м

Київське

103,00

101,50

102,77

(в/п Толокунь)

-206,5

Канівське

91,50

91,00

91,47

-19,5

Кременчуцьке

81,00

75,75

80,67

-731,5

Кам’янське

64,00

63,00

63,87

-73,5

Дніпровське

51,40

48,50

51,18

-87,2

Каховське

16,00

12,7

15,55

-964,0

Всього:

 

 

 

-2082,3

 

Каскад дніпровських водосховищ працював у травні у режимі, узгодженому Міжвідомчою комісією, і станом на 27 травня його наповнення складає 95,3% від проєктного.
За інформацією Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, стан води у дніпровських водосховищах за вмістом розчиненого кисню та біогенних речовин задовільний.
На лист ПрАТ «Укргідроенерго» від 27.05.2020 № 11-2-4/2057 відкориговано рівень води у Каховському водосховищі станом на 1 червня – 15,50-15,60 м БС.
Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку у басейні Дніпра, гідрологічний прогноз на червень, відповідно до статті 45 Водного кодексу України, пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.
З метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, Міжвідомча комісія пропонує встановити наступний режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у червні:
1. По Київському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Станом на 1 липня середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,70-102,80 м БС.
Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.
По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б’єфі водосховища протягом червня має бути в межах 91,35-91,50 м БС.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Станом на 1 липня рівень води у водосховищі має бути в межах 80,60-80,70 м БС.
По Кам’янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б’єф не менше ніж 400 м3/с, відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі) витримується в межах 63,8-64,0 м БС.
Добове регулювання стоку обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі ГЕС не більше ніж     1,5 м у період з 1 квітня по 9 червня.
По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі), викликане добовим регулюванням ГЕС, за умовами нересту риби допускається до 0,4 м у період з 1 квітня по 14 червня.
За умовами навігації забезпечується гранично допустимий рівень спрацювання верхнього б’єфу (біля греблі) 51,1 м БС під час проходження великогабаритних суден на лімітуючих ділянках.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» і ПрАТ «Укргідроенерго» погодити графік проходження суден із зануренням 3,0 і більше метрів та оперативно погоджувати їх проходження у верхів’ї водосховища у кожному конкретному випадку.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» за умов раціонального використання гідроелектроенергії передбачати проходження великогабаритних суден у верхів’ї водосховища в години пікової роботи Середньодніпровської ГЕС.
По Каховському водосховищу: станом на 1 липня рівень у водосховищі має бути в межах 15,50-15,60 м БС, скиди з ГЕС здійснюються витратами в межах 350-400 м3/с.
Добове регулювання потужності ГЕС обмежується за умовами нересту риби із середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі не більше ніж 0,4 метра без урахування згінно-нагінних явищ у період з 1 квітня по 19 червня.
2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра (нижче або вище від прогнозованого) або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативній робочій групі розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.
3. Рекомендувати:
3.1. Держводагентству:
- затвердити режими роботи дніпровських водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії.
3.2. Держрибагентству:
- встановити постійний контроль за станом риби у водосховищах Дніпровського каскаду. При необхідності коригування режиму роботи водосховищ, пов’язаних з нерестом риби, повідомляти департамент водного менеджменту Держводагентства;
- разом з Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра здійснювати моніторинг якісного стану у нижньому б’єфі Каховської ГЕС.
3.3. Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем річок Тетерів, Ірпінь, Супій у суббасейні середнього Дніпра та Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра відкоригувати режими роботи водосховищ з урахуванням існуючої водогосподарської та гідрологічної ситуації.
3.4. Держекоінспекції, Держрибагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснювати постійний моніторинг водогосподарської ситуації у басейні Дніпра. У разі її ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію та внести пропозиції щодо її позачергового скликання для вжиття необхідних заходів.
4. Держводагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.