Про роботу зі зверненнями громадян за 2017 рік

опубліковано 31.01.2018 12:26

Аналітична річна доповідь про роботу зі зверненнями громадян
у Державному агентстві  водних ресурсів  України
 у 2017 році
 
1. Статистичні дані щодо кількості звернень громадян, поданих на особистому прийомі та надісланих поштою,  порівняно з показниками за попередній рік
 
2016
2017
від Адміністрації Президента України
2
3
від Верховної Ради України
2
0
від Кабінету Міністрів України
7
10
від інших органів 
31
40
особистий  прийом громадян
10
19
безпосередньо  від громадян
99
88
Всього
144
160
із загальної кількості
 
 
Колективних
33
19
Повторних
18
21
Як свідчать вищезазначені дані таблиці, загальна кількість колективних звернень у 2017 році, порівняно з 2016 роком, зменшилась на 14, а повторних  звернень навпаки збільшилась  на 3.
Всього, з урахуванням колективних звернень, до Держводагентства у 2017 році звернулось 465 громадян.
Із 21 повторного звернення 10 звернень стосувались виробничих питань, 4 - кадрових питань, 7 - щодо природоохоронних заходів.
Причини повторних звернень:
 
одночасні звернення до Держводагентства та інших центральних органів виконавчої влади, які пересилалися за належністю на розгляд до Агентства;
наявність щорічних звернень постійного дописувача якому Держводагентством рекомендовано вирішувати порушені ним питання у судовому порядку.
 
2. Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян за звітний період
 
2016
2017
житлово-побутові (житлові, надання земельної ділянки під забудову, передача гуртожитку в комунальну власність)
1
1
охорона природи (відновлення та використання водойм, розчистка річок та каналів, облаштування захисних смуг, берегоукріплення, оренда земель водного фонду, дозволи на спец водокористування.
70
81
кадрові (працевлаштування, призначання на посаду,
відповідність займаній посаді, оплата праці, звільнення, підтвердження статусу учасника ЧАЕС, надання довідок для нарахування та перерахування пенсій)
25
20
виробничі (недоліки в роботі, неправомірні дії керівників, інших посадових осіб, зловживання службовими обов’язками)
44
35
трудові спори (адміністративне стягнення, порушення трудового законодавства)
6
1
інші питання (матеріальна допомога, надання інформації, інше)
8
3
3. Структура звернень за їх видами
 
2016
2017
заяви клопотання
126
133
пропозиції (зауваження)
10
12
скарги
8
15
 
4. Дані аналізу звернень за місцем проживання заявників
Регіон
Роки
2016
2017
Всього звернень
144
160
Автономна Республіка Крим
0
0
Вінницька область
8
6
Волинська область
1
4
Дніпропетровська область
5
8
Донецька область
4
0
Житомирська область
3
1
Закарпатська область
5
3
Запорізька область
2
7
Івано-Франківська область
4
5
місто Київ
18
35
Київська область
36
19
Кіровоградська область
4
1
Луганська область
2
2
Львівська область
9
10
Миколаївська область
0
2
Одеська область
17
4
Полтавська область
1
7
Рівненська область
1
6
Сумська область
2
2
Тернопільська область
2
2
Харківська область
4
7
Херсонська область
6
6
Хмельницька область
1
0
Черкаська область
10
14
Чернівецька область
1
3
Чернігівська область
8
6
Загалом зменшилась кількість звернень громадян із Закарпатської та Кіровоградської областей. Жодного звернення не надійшло з Донецької, Хмельницької областей, а також  АР Крим. У той же час кількість звернень з м. Києва, Полтавської, Рівненської, Харківської та Черкаської областей збільшилась.
 
5. Дані аналізу соціально-професійного стану заявників
 
3 звернення надійшло від ветеранів праці, які звернулися щодо екологічної ситуації на водоймах та виплати заробітної плати за минулі роки.
1 звернення від пенсіонерки, яка звернулась за довідкою про заробітну плату.
2 звернення від службовців, щодо скорочення штату.
12 звернень від службовців, які порушували питання  щодо неправомірних  дій окремих керівників організацій, що належать до сфери управління Дежводагентства.
142 заявники свій соціально-професійний статус не визначили. Порушували питання переважно щодо виділення коштів на реконструкцію очисних споруд, покращення стану водних об’єктів, укріплення берегів водойм, видачі дозволів на спецводокористування, оренди ставків, бездіяльності та неправомірних дій окремих керівників організацій.
6. Звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України до Агентства не надходило.
7. У звітному періоді від ветеранів війни та праці, інвалідів, осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС, а також багатодітних сімей надійшло 1 звернення, у якому порушувалось питання щодо виплати заробітної плати за минулі роки.
Звернення розглянуто у строки, визначені законодавством, та надано обґрунтовану відповідь заявнику.
8. Протягом звітного періоду усі звернення  переважно розглядались, в установлені строки. Позитивно вирішено 8 звернень, на 131 надано роз’яснення та необхідну інформацію, 9  надіслано на розгляд іншим органам виконавчої влади, 2 звернення не підлягають розгляду відповідно до статтей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян», 2 відмовлено у задоволенні, 8  у стадії розгляду.
Для забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян в окремих випадках утворювались комісії, до яких залучалися фахівці апарату Держводагентства, підприємств та організацій, що належать до сфери управління Агентства.
З метою перевірок викладених у зверненнях фактів, також здійснювались перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.
9. Особистий прийом громадян проводиться керівництвом Держводагетства відповідно до наказу Мінприроди від 09.08.2017 № 305 «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві водних ресурсів України».
Протягом 2017 року на особистий прийом до керівництва Держводагентства звернулося 19 громадян з питань: співпраці – 2, охорони природи –10, особистих – 4, кадрових – 3.
З метою створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на I поверсі адміністративної будівлі Держводагентства, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 8, обладнано приміщення громадської приймальні.
Фахівці Держводагентства при виїзді у відрядження до регіонів паралельно з виробничими питаннями вивчали також роботу зі зверненнями громадян, надавали кваліфіковані роз’яснення та рекомендації стосовно удосконалення роботи зі зверненнями громадян.
У всіх водогосподарських організаціях керівниками проводиться особистий прийом громадян, визначені відповідальні за організацію особистого прийому і ведення діловодства за зверненнями громадян, вживаються заходи щодо усунення недоліків і причин, які породжують скарги. Налагоджена взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення питань, з якими звертаються громадяни. Керівники обласних водогосподарських організацій здійснюють прийом громадян при виїзді до  районних водогосподарських організацій та надають їм відповідні рекомендації щодо поліпшення зазначеної роботи.
10. У звітному періоді до Агентства надійшло 12 звернень, в яких порушувалися питання щодо неправомірних дій керівників окремих організацій, що належать до сфери управління Держводагентства. Всі звернення керівництвом Агентством розглянуті та вжито заходів з метою підтвердження чи спростування наведених у зверненнях фактів. По одному зверненню було організовано виїзну перевірку до Любешівського управління водного господарства, за результатами якої отримано відповідні пояснення та звернуто увагу на недопущення зазначених порушень у подальшому.
11. Фактів порушень посадовими особами апарату Агентства або керівниками водогосподарських організацій положень Закону України «Про звернення громадян» не виявлено.
12. Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядались на апаратних нарадах під головуванням керівництва Агентства.
13. Керівництвом Держводагентства та керівниками структурних підрозділів забезпечується постійний контроль за належною організацією роботи з розгляду звернень громадян, зокрема щодо розгляду звернень по суті та у встановлені строки.
14. У своїх зверненнях стосовно охорони природи громадянами порушувались питання щодо виділення коштів на реконструкцію очисних споруд, укріплення берегів водойм, покращення стану водних об’єктів.
15. Інформація про роботу зі зверненнями громадян, яка проводиться Агентством, висвітлюється на офіційних веб-сайтах Держводагентства та водогосподарських організацій.