Постанови Кабінету Міністрів України

опубліковано 19.08.2020 11:43

Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення

Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля

Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення

Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду

Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів

Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується Постанова Кабінету Міністрів України

Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів

Про затвердження переліку підприємств та організацій, які забезпечують перекиданим води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів

Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру

Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами

Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для захисту територій від шкідливої дії вод, державного моніторингу поверхневих вод, ведення державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами»

Про затвердження порядків використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами»

Про використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного моніторингу  поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами»

Про використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації паспортизації та управління водними ресурсами»

Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами»

Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод