План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Державному агентстві водних ресурсів на 2017 рік

опубліковано 27.06.2017 09:59

  ЗАТВЕРДЖУЮ
           Голова
           Державного агентства
           водних ресурсів
           13.02.2017  І.І. Овчаренко

 

 

 

План заходів
щодо запобігання та протидії корупції у Державному агентстві водних ресурсів на 2017 рік
 
з/п
 
Зміст  заходів
 
Термін виконання
 
Виконавці
 
Відповідальний за виконання
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
1.
      Відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки забезпечити впровадження механізмів попередження корупції
Постійно
 
Керівники структурних             підрозділів апарату Агентства, керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства  (далі – водогосподарські організації)
 
І.Овчаренко
Л.Купцова
 
2.
     Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції
Протягом
року
Керівники структурних           підрозділів апарату Агентства, керівники водогосподарських організацій 
 
І.Овчаренко
Л.Купцова
3.
     Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм
Протягом
року
Відділ фінансів управління економіки, фінансів та інвестицій,
управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації,
управління водних ресурсів,
відділ економіки управління економіки, фінансів та інвестицій
 
С.Ткачук
О.Андрєєв
В.Розгон
О.Лисюк
С. Врадін
 
4.
      Забезпечити звітування на засіданні громадської ради при Держводагентстві про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство
І квартал
Відділ фінансів управління економіки, фінансів та інвестицій,
відділ зв’язків з громадськістю та документообігу
 
О.Андрєєв
В.Ковтуненко
 
 
5.
 
      Керівникам бюджетних установ та організацій, а також державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства, забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства стосовно передачі державного майна у користування на умовах аренди
 
 
Протягом
року
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ економіки управління економіки, фінансів та інвестицій,
відділ методології бухгалтерського обліку та звітності,
сектор внутрішнього аудиту та господарського обслуговування
С. Врадін
О.Михальський (узагальнення даних)
   6.
 
      Закупівлю робіт з будівництва об’єктів та споруд здійснювати в системі електронних закупівель відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі». Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель
Постійно
 
Сектор наукового та інформаційного забезпечення,
відділ економіки управління економіки, фінансів та інвестицій,
керівники водогосподарських організацій
 
 
О.Стрелець С.Врадін 
 
 
 
7.
 
 
      Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04. 2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»
Постійно
 
Керівники  водогосподарських організацій
 
 
О.Михальський (узагальнення даних)
 
 
8.
 
      З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підприємств та щодекадний з працівниками установ та організацій, які належать до сфери управління Агентства.
     Інформувати про стан розрахунків із заробітної плати: з працівниками державних підприємств – Міністерство соціальної політики;
з працівниками бюджетних установ та організацій – Мінприроди та Мінфін
Протягом
року
 
 
 
Щотижнево
 
Щодекадно
 
Відділ економіки управління економіки, фінансів та інвестицій,             
відділ фінансів управління економіки, фінансів та інвестицій, керівники водогосподарських організацій
 
С. Врадін,
С.  Ткачук
О.Андрєєв
 
 
 
 
 
 
9.
      З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг
 
 
Протягом
року
Керівники структурних підрозділів апарату Агентства
 
О.Михальський
Ю.Лебідь
 
10.
     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2017 рік на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Держводагентства
 
 
 
 
Протягом
року
Завідувач сектору внутрішнього аудиту та господарського обслуговування, керівники водогосподарських організацій
 
О.Михальський
11.
 
     Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії Держводагентства питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами
 
 
 
Не менше
ніж 1 раз
в півріччя
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Л.Купцова
12.
      Продовжити практику звітування на засіданнях громадської ради при Держводагентстві про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції
ІV квартал
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Л.Купцова
13.
      Забезпечити контроль за своєчасним  оновленням на веб-сайтах водогосподарських організацій необхідної інформації щодо адміністративних послуг, які надаються, та порядку їх отримання
Постійно
Управління водних ресурсів,
відділ зв’язків з громадськістю та документообігу
О. Лисюк
В.Ковтуненко
 
14.
      З метою запобігання виникненню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, у роботі апарату Держводагентства, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у рубриці «Запобігання корупції» систематично висвітлювати діяльність Агентства, пов’язану з використанням бюджетних коштів та  роботою щодо запобігання службовим злочинам
 
 
 
Протягом
року
Відділ зв’язків з громадськістю та документообігу
 
Л.Купцова
В.Ковтуненко
 
15.
      Забезпечити контроль за своєчасним  оновленням на веб-сайтах водогосподарських організацій необхідної інформації щодо адміністративних послуг, які надаються, та порядку їх отримання
Постійно
Управління водних ресурсів,
відділ зв’язків з громадськістю та документообігу
О. Лисюк
В.Ковтуненко
 
16.
      Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами
Постійно
Відділ зв’язків з громадськістю та документообігу
В.Ковтуненко
 
17.
 Забезпечити організацію своєчасного і об’єктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015        № 171 (із змінами)
 
Під час проведення конкурсів на заміщення посад
 
Сектор  з управління персоналом,
головний спеціаліст з питань запобігання корупції
О.Серга
Л.Купцова
 
18.
        Проаналізувати стан виконання державними службовцями вимог розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї за 2016 рік та подати відповідну інформацію керівництву Агентства
Квітень
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції,
керівники водогосподарських організацій
 
Л.Купцова
 
19.
         Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення
 
Постійно
 
Керівники структурних підрозділів апарату Агентства,
керівники  водогосподарських організацій
 
 
Л.Купцова
 
20.
 
 
         У тематиці навчання державних службовців та працівників галузі на базі ДІУЕВР в обов’язковому порядку передбачати вивчення антикорупційного законодавства із залученням фахівців правоохоронних органів та відповідних вищих навчальних закладів
 
Протягом
року
 
Відділ економіки управління економіки, фінансів та інвестицій
сектор з управління персоналом,
ДІУЕВР, головний спеціаліст з питань запобігання корупції
 
О.Серга
С.Врадін
О.Закорко
Л.Купцова
 
24.
         Під час проведення за участю громадських (неурядових) організацій науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які сприяли б формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції
Постійно
Відділ зв’язків з громадськістю та документообігу,
ДІУЕВР
 
В.Ковтуненко,
О.Закорко
Л.Купцова
 
25.
      Систематично інформувати керівництво Агентства про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Держводагентства
Щоквартально до 10 числа
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
Керівники водо- господарських організацій,
Л.Купцова