Орієнтовний план проведення Держводагентством консультацій з громадськістю на 2020 рік

опубліковано 28.12.2019 08:35

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
від 27.12.2019  № 792

 

Орієнтовний план проведення Держводагентством консультацій з громадськістю на 2020 рік

з/п
Питання або проект нормативно-правового акта
Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю
Строк проведення консультацій
Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій
Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій
(телефон, e-mail)
  1.  
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання зменшення скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти»
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Січень
2020 року
 
Водокористувачі, представники інститутів громадянського суспільства, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій  та інші
Заступник директора департаменту - начальник відділу координації діяльності територіальних органів департаменту водного менеджменту
В. Бабчук,
контактний тел. 234-80-28,
babchuk@davr.gov.ua
2.
Проєкт Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок рентної плати за спеціальне використання води» (узгодження норм чинних законодавчих актів та приведення у відповідність ставок рентної плати за спеціальне використання води із положеннями Водного кодексу України)
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Січень
2020 року
 
Водокористувачі, представники інститутів громадянського суспільства, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій  та інші
Директор фінансово-економічного департаменту
О. Комаха,
контактний тел. 234-72-87,
komakha@davr.gov.ua,
заступник директора департаменту - начальник відділу координації діяльності територіальних органів департаменту водного менеджменту
В. Бабчук,
контактний тел. 234-80-28,
babchuk@davr.gov.ua
3.
Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо земель водного фонду» (врегулювання питань щодо користування землями водного фонду та водоохоронних обмежень)
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Лютий
2020 року
Водокористувачі, представники інститутів громадянського суспільства, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій  та інші
Директор департаменту водного менеджменту
О. Лисюк,
контактний тел. 234-76-11,
lysiuk@davr.gov.ua,
заступник директора департаменту - начальник відділу координації діяльності територіальних органів департаменту водного менеджменту
В. Бабчук,
контактний тел. 234-80-28,
babchuk@davr.gov.ua
4.
Проєкт наказу Мінекоенерго «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Типового положення про басейнові ради» від 26 січня 2017 р.
№ 23» (щодо удосконалення форми участі членів басейнової ради у її засіданнях та деяких організаційних питань щодо роботи басейнових рад)
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук»
Лютий
2020 року
Водокористувачі, представники бізнесу, місцевої влади, інститутів громадянського суспільства, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій  та інші
Директор департаменту водного менеджменту
О. Лисюк,
контактний тел. 234-76-11,
lysiuk@davr.gov.ua,
начальник відділу водних відносин департаменту водного менеджменту І. Войтюк,
контактний тел. 234-76-19, voitiuk@davr.gov.ua
5.
Проєкт Указу Президента України «Про відзначення Днів річок»
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Лютий
2020 року
Широкі верстви населення, зокрема, представники інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій, науковці та інші
Директор департаменту водного менеджменту
О. Лисюк,
контактний тел. 234-76-11,
lysiuk@davr.gov.ua,
начальник відділу адміністрування водного кадастру та моніторингу вод департаменту водного менеджменту М. Шпанчик,
контактний тел. 235-41-76,
spanchyk@davr.gov.ua
6.
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів»
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Квітень
2020 року
Водокористувачі, представники бізнесу, місцевої влади, басейнових рад, інститутів громадянського суспільства, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій  та інші
Директор департаменту водного менеджменту
О. Лисюк,
контактний тел. 234-76-11,
lysiuk@davr.gov.ua
начальник відділу адміністрування водного кадастру та моніторингу вод департаменту водного менеджменту М. Шпанчик,
контактний тел. 235-41-76,
spanchyk@davr.gov.ua
7.
Проєкт наказу Мінекоенерго «Про затвердження Порядку функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг Державним агентством водних ресурсів України в частині подачі звітності про використання води 2ТП-водгосп (річна) в електронному вигляді» (щодо спрощення діяльності водокористувачів шляхом подачі звітності про використання води в електронному вигляді)
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Липень
2020 року
Водокористувачі, представники бізнесу, місцевої влади, басейнових рад, інститутів громадянського суспільства, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій  та інші
Директор департаменту водного менеджменту
О. Лисюк,
контактний тел. 234-76-11,
lysiuk@davr.gov.ua
начальник відділу адміністрування водного кадастру та моніторингу вод департаменту водного менеджменту М. Шпанчик,
контактний тел. 235-41-76,
spanchyk@davr.gov.ua
8.
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»
Електронні консультації з громадськістю на вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Вересень
2020 року
Водокористувачі, представники бізнесу, місцевої влади, басейнових рад, інститутів громадянського суспільства, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій  та інші
Директор департаменту водного менеджменту
О. Лисюк,
контактний тел. 234-76-11,
lysiuk@davr.gov.ua,
директор фінансово-економічного департаменту
О. Комаха,
контактний тел. 234-72-87,
komakha@davr.gov.ua,
начальник відділу водних відносин департаменту водного менеджменту І. Войтюк,
контактний тел. 234-76-19, voitiuk@davr.gov.ua
9.
Щодо розробки орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Грудень
2020 року
Широкі верстви населення, зокрема, представники інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій та інші
Начальник управління комунікацій з громадськістю та захисту інформації
В. Ковтуненко,
контактний тел. 246-71-40,
kovtunenko@davr.gov.ua
10.
Шляхи досягнення «доброго» стану вод. Розгляд питань передбачено під час проведення засідань басейнових рад
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Протягом року
Водокористувачі, представники бізнесу, місцевої влади, басейнових рад, інститутів громадянського суспільства, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій  та інші
Директор департаменту водного менеджменту
О. Лисюк,
контактний тел. 234-76-11,
lysiuk@davr.gov.ua
11.
Інші питання, що виноситимуться на обговорення представниками інститутів громадянського суспільства
Електронні консультації з громадськістю на
вебсайті Держводагентства, оприлюднення повідомлень у соціальній мережі «Фейсбук», зустрічі з громадськістю
Протягом року
Широкі верстви населення, зокрема, представники інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, фахівці Держводагентства, водогосподарських організацій, науковці та інші
Начальник управління комунікацій з громадськістю та захисту інформації
В. Ковтуненко,
контактний тел. 246-71-40,
kovtunenko@davr.gov.ua