22.08.2017 09:30
 Версія для друку

Міжнародні проекти

Міжнародна комісія із захисту р. Дунай (МКЗД) була створена в 1998 році з метою забезпечення сталого розвитку та сталого використання водних ресурсів басейну р. Дунай. Україна є членом Міжнародної комісії із захисту р. Дунай (МКЗД) з 2003 року і бере активну участь у роботі керівних органів Комісії, робочих групах, основних заходах, які проводяться в рамках МКЗД.
У рамках МКЗД створено сім робочих груп, у трьох з яких беруть участь фахівці організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.
Зокрема, працівники БУВР Тиси працюють в робочій групі з питань протипаводкового захисту, а також з інформаційного менеджменту та геоінформаційних систем. Експерти цих груп взяли участь у підготовці звітів щодо впровадження Водної Рамкової Директиви ЄС і Директиви ЄС щодо оцінки та управління паводковими ризиками, зокрема розробці документів і завантаженні супровідних картографічних матеріалів для Інтегрованого Плану управління басейном р.Дунаю, Інтегрованого Плану управління басейном р.Тиса, Інтегрованого Плану управління паводковими ризиками в басейні р.Дунай. В рамках цієї діяльності підготовлено Стратегію МКЗД щодо адаптації до клімату в басейні р.Дунай, План залучення громадськості, Концепцію щодо координаційних аспектів впровадження Паводкової Рамкової Директиви ЄС в басейні р.Дунай.
З 2008 року БУВР Тиси щороку бере активну участь у проведенні святкування Дня Дунаю в українській частині басейну р.Тиса під назвою «Тиса-молодша сестра Дунаю».
Наразі в рамках діяльності робочої групи з протипаводкового захисту проводиться робота з створення Дунайської гідрологічної інформаційної  системи (Danube HIS) для стандартизації і обміну історичними та он-лайн даними для басейну р.Дунай, подібну до існуючої географічної та гідрологічної інформаційної системи басейну р.Сава.
Система Danube HIS буде працювати з даними автоматизованих гідрологічних і метеорологічних постів, тому в українській частині басейну р.Дунай наразі мова йде про автоматизовані дані спільної українсько-угорської системи АІВС Тиса та басейнів річок Прут і Сірет.
 Зараз Україна бере участь у процесі узгодження програмного документу Дунайської гідрологічної інформаційної системи (Danube HIS) та плануванні параметрів роботи системи.
Крім того, з початку 2017 року Держводагенство і БУВР Тиса є асоційованими партнерами проекту JOINTISZA «Посилення співробітництва між плануванням управління річковим басейном і попередженням паводкового ризику задля покращення стану водних ресурсів басейну р.Тиса» в рамках реалізації Дунайської Транснаціональної Програми.
Головна мета проекту – покращити інтеграцію заходів з управління водним господарством і попередження паводкового ризику в наступному циклі Плану управління річковим басейном, згідно законодавства ЄС. Проект втілюється спільними зусиллями п’яти країн (Україна, Словаччина, Угорщина, Румунія, Сербія), що поділяють басейн р.Тиса. Основним результатом проекту буде спільний транснаціональний стратегічний документ, в якому будуть окреслені заходи для посилення гармонізації відповідних національних відносин, в результаті чого буде розроблено оновлений План управління басейном р.Тиса.
 
 
 
Національні експерти, які представляють Україну в експертних та цільових групах МКЗД
Назва експертної групи
Представник
Організація
Контактні дані
1
Постійно діюча робоча група
Микола Кузьо, керівник
Міністерство екології та природних ресурсів України
 
Ірина Овчаренко, заступник керівника
Державне агентство водних ресурсів України
 
2
Експертна група з протипаводкового захисту
Олег Дьяков
Центр регіональних досліджень
 
Надія Білоус
Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів
Світлана Ребрик
Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса  
 
3
Експертна група з контролю та попередження надзвичайних ситуацій
Юрій Набиванець
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
 
Остап Цапуліч
Департамент екології Закарпатської обласної державної адміністрації
 
Світлана Пузиревська
Дунайське басейнове управління водних ресурсів
 
4
Експертна група  роботи з громадськістю
Олена Марушевська
Закарпатська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги
 
5
Експертна група інформаційного менеджменту та ГІС
Віктор Дуркот
Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса  
 
Роман Сізо
 
Центр регіональних досліджень
 
Надія Білоус
Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів
6
Експертна група з оцінки та моніторингу вод
Михайло Корнілов
Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія
Юрій Набиванець
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
 
Оксана Мантурова
Інститут гідробіології Національної академії наук України
 
Марія Скоблей
Державна екологічна інспекція в Закарпатській області
 
7
Експертна група з навантажень та тисків
Наталія Осадча
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
 
8
Експертна група з управління річковим басейном
Олексій Ярошевич
Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, екологічний консалтинг Blue Rivers
 
Олег Дьяков
Центр регіональних досліджень
 
Кристина Мірзоєва (звільнена)
Державне агентство водних ресурсів України
 
Олександр Костюков (звільнений)
Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса  
 
Цільові групи
Назва цільової групи
Представник
Організація
Контактні дані
1
Цільова група з економічних питань
 
Наталія Коржунова
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
2
Цільова група по гідроморфології
Олексій Ярошевич
Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, екологічний консалтинг Blue Rivers
 
Михайло Корнілов
 
Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія
3
Цільова група по забруднюючим речовинам
Наталія Осадча
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
 
4
Цільова група по підземних водах
Ірина Байсарович
Київський національний університет ім..Тараса Шевченка, факультет геології
 
 
 
Проекти міжнародної технічної допомоги, що впроваджуються водогосподарськими організаціями, які належать до сфери управління Держводагентства
 
 
Мета проекту: захист прикордонних територій у верхніх басейнах річок Сірет та Прут від повеней, інших стихійних лих водного циклу та випадкових забруднень, а також зниження екологічної, економічної та соціальної вразливості прикордонних територій від ризику повеней.
Термін виконання: 29.11.2013- 30.06.2017
Бюджет проекту: 9 243784,56 (у т.ч. для Дністровсько-Прутського БУВР сума гранту – 3554707,93 євро, сума спів фінансування 438000,07 євро).
Бенефіціари: Чернівецька обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація; реципієнти: Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України, Чернівецький центр з гідро-метрології, Державний науково-технічний центр з міжгалузевих і міжрегіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження «Екоресурс».
Донор/виконавець: Європейський Союз через Спільний орган управління ППС «Румунія-Україна-Молдова» ЄІСП 2007-2013, представлений Міністерством регіонального розвитку і державного управління Румунії
Номер реєстраційної картки: 2960-01
Координатор проекту: Білоус Надія Володимирівна (+38 050 230 34 75)
Заходи, передбачені проектом: Побудова 24 автоматичних станцій (5 гідропостів з опадомірами та гідрометричними переправами, 7 гідропостів з опадомірами, 5 гідропостів, 7 опадомірів), створення і облаштування диспетчерського та прогнозного центру, створення геоінформаційної системи та моделювання карт можливих ризиків і небезпек.
Результати, досягнуті за звітний період:
Продовжуються роботи зі створення ГІС системи та моделювання карт можливих ризиків і небезпек. Протягом звітного періоду виконані наступні роботи:
- придбано ІТ обладнання для диспетчерського центру, проведено навчання та ГІС моделювання;
- придбано меблі для диспетчерського центру;
- придбано ArcGis сервер;
- придбано і встановлено 24 набори обладнання для автоматичних станцій, встановлено 17 рівнемірів, 19 опадомірів та 5 гідрометричних переправ);
- придбано мобільну лабораторію;
- виконано будівельні роботи по 24 станціям;
- створено 3 томи ОВНС та ТЕО;
- створено 24 томи технічного проекту;
- придбано і встановлено 25 комплектів сигналізації;
- проведені переговори щодо здійснення спеціального навчання;
- придбано і встановлено обладнання для системи оповіщення (7 точок в населених пунктах Чернівецької області);
- підготовлені та випущені телевізійні передачі про висвітлення проекту;
- підготовлено макети друкованої продукції (флаєра, брошури, буклети, бюлетені, проспекти);
- придбано кондиціонери, факси, автомобілі;
- придбано інтерактивні дошки;
- проведено спеціальне навчання (по періодичному калібруванню автоматичних станцій, оцінюванню даних та їх обробці, по налаштуванню та використанню програм диспетчерського центру та по оцінці ризиків і небезпек, програм прогнозного центру, програм інформаційної системи, зв’язку та диспетчерського центру);
- проведені ГІС навчання;
- придбано меблі та техніку для диспетчерського центру в м. Івано-Франківськ;
- створено 8 томів робочих проектів по новим станціям;
- створено 15 томів робочих проектів по додатковим роботам на 15 існуючих станціях
 
 
Мета: сприяння зміцненню інституційної спроможності у сфері пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом розвитку інституційної спроможності Національної системи інвентаризації парникових газів України в секторі землекористування/змін у землекористуванні, а також розробки та випробування у пілотних регіонах практичного екосистемного підходу для приведення приватних деградованих орних торфовищ до надприродного стану та збереження біорізноманіття.
Термін виконання: 09.07.2013 - 31.12.2017
Бюджет проекту: 2 437 660,00 доларів США
Бенефіціари: Чернігівська обласна державна адміністрація, Державне агентство водних ресурсів України; реципієнти: Вертіївська сільська рада, Стодольська сільська рада, Кукшинська сільська рада, Колісниківська сільська рада
Донор/виконавець: Програма розвитку ООН (ПРООН)
Номер реєстраційної картки: 3128
Координатор проекту: Толкачов Василь Анатолійович, (+38 044 253 04 61)
Заходи, передбачені проектом:
- Розробка методології обліку викидів парникових газів і відповідних даних для Національної системи інвентаризації парникових газів України для органічних ґрунтів (підхід другого рівня) та Національної схеми «зелених» інвестицій для відновлення та збереження торфовищ.
- Впровадження соціально-економічної моделі відновлення сільськогосподарських торфовищ на приватних землях для пом’якшення наслідків зміни клімату та збереження біорізноманіття у рамках природоохоронної території.
 - Відновлення (реконструкція) гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи «Смолянка» для подальшої екологічної реабілітації порушених (деградованих) торфовищ та управління земельними ресурсами у межах осушувально-зволожувальної системи Смолянка (Ніжинський район, Чернігівська область, Україна).
- Створення регіонального ландшафтного парку.
Результати, досягнуті за звітний період:
Виконано ремонт шлюзів № 5,6,7 на МК «Смолянка» та № 13 (Остер), 12-ти трубчатих регуляторів К-44, К-45, К-46, К-47, К-48, К-50, К-75, К-1-3, 1-2Ду, 3-1К, К-24-3, 3ГД та розчистку 12,4 км  магістрального каналу «Смолянка» та 1000 м р. Остер, а також розчистку каналів 1-2 Ду, 1-2-1 Ду, 1-2-2 Ду, 1-2-3 Ду, 1-3 Ду, 1-4 Ду, 1-5 Ду, загальною протяжністю 14,1 км та капітальний ремонт п’яти гідротехнічних споруд.
 

Підтримка України в апроксимації напрацьованого законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища

Мета проекту:
Сприяти Україні в апроксимації її законодавства до законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Статті 360–366 і Додаток ХХХ) та рамкових документів про апроксимацію екологічного законодавства України.
Цілі проекту:
Забезпечити спроможність Міністерства екології та природних ресурсів України, інших зінтересованих сторін (Державного агентства водних ресурсів, Державної екологічної інспекції, Державної служби геології та надр, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Гідрометеорологічного центру та Державної служби з надзвичайних ситуацій), а також організацій громадянського суспільства підготуватися до виконання екологічних вимог ЄС через вдосконалення правової та інституційної систем у 3-х ключових сферах: екологічного врядування і наскрізних (горизонтальних) питань, управління водними ресурсами та якістю води, охорони природи.
Інші цілі Проекту:
  • надати допомогу у виконанні положень Додатку ХХХ до Глави 6 Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Базового плану апроксимації та інших відповідних стратегічних документів;
  • підвищити інституційну спроможність та обізнаність громадськості з питань апроксимації екологічного законодавства.
 Термін виконання: 01.10.2015 – 01.10.2018
 
Бенефіціар: Мінприроди; заінтересовані сторони: Держводагентство, Держекоінспекція, Мінрегіон, ДСНС, Держгеонадра
Донор/виконавець: Європейський Союз
Номер реєстраційної  картки: Номер проекту:Europe Aid/135825/DH/SER/UA
Координатори проекту:
- старший експерт з правових питань Дмитро Скрильніков;
- старший експерт з водних ресурсів Елеонора Барткова;
- старший експерт з охорони довкілля Ян Шеффер;
Контактна особа: Олексій Ярошевич (+38 067 209 12 08).
Заходи, передбачені проектом:
Сприяння Україні в апроксимації її законодавства до законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища на виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та рамкових документів про апроксимацію екологічного законодавства України.
Результати, досягнуті за звітний період:
Надано підтримку при розробці нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом»
 Підготовлено та забезпечено супровід:
-  проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок розроблення планів управління річковими басейнами»;
- наказу Мінприроди «Про затвердження меж річкових басейнів»;
- «Про затвердження порядку розроблення водогосподарських балансів»;
- «Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів»;
-  «Про затвердження типового положення про басейнові ради»;
 - «Про затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод».