Місія та стратегія

опубліковано 15.04.2020 14:22

 

Місія Держводагентства:
 • реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства 

 • внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів

Основні завдання Держводагентства у сфері реалізації державної політики у водному секторі

 • розробка планів управління річковими басейнами з метою досягнення/підтримання «доброго» екологічного стану вод

 • забезпечення задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах

 • здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними

 • утворення басейнових рад

 • здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь

 • здійснення державного моніторингу поверхневих вод

 • моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем

 • встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердження правил їх експлуатації

 • забезпечення проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури

 • ведення державного водного кадастру за розділом «Поверхневі води» в частині обліку поверхневих водних об’єктів та розділом «Водокористування»

 • ведення державного обліку водокористування

 • аналіз звітів водокористувачів щодо використання водних ресурсів

 • затвердження водогосподарських балансів

 • здійснення паспортизації річок і джерел питного водопостачання

 • видача, анулювання, переоформлення дозволів на проведення робіт на землях водного фонду

 • видача та анулювання дозволів на спеціальне водокористування

 • погодження договорів оренди та паспортів водних об’єктів

 • здійснення міжнародного співробітництва на транскордонних водотоках

 • розроблення пропозицій щодо визначення пріоритетів розвитку водного сектору