Інформація щодо ситуації на р. Сула станом на 07.07.2016

опубліковано 07.07.2016 02:10

<div>У   рамках кризового моніторингу 05.07.2016 лабораторією моніторингу вод   Полтавського РУВР для інструментально-лабораторного контролю відібрано   проби води у створах р. Сула: 181 км, м. Червонозаводське, технічний   водозабір Лохвицького цукрозаводу; 106 км, технічний водозабір м. Лубни;   гирло, с. Липове. </div>
<div>У   пробах, відібраних біля м. Червонозаводське та м. Лубни відмічено   різкий гнилисно-болотний запах до 5 балів. За результатами проведених   вимірювань в усіх пробах зафіксовано зниження вмісту кисню розчиненого   та перевищення вмісту забруднюючих речовин за показниками: ХСК, фосфати,   марганець. Найбільший рівень забрудненості – у пробі, відібраній біля   м. Лубни: ХСК – 1,4 ГДК (при нормативі екологічної безпеки 50 мгО/дм3),   фосфати – 1,3 ГДК (при нормативі екологічної безпеки 0,7 мгР/дм3),   марганець – 11,7 ГДК (при нормативі 0,1 мг/дм3), вміст кисню розчиненого   – 0,3 мгО2/дм3, що значно нижче норми (4,0 мгО2/дм3). Такі результати   інструментально-лабораторних вимірювань свідчать про значний   антропогенний тиск на водні об'єкти.</div>