Європейська інтеграція

23.06.2017 15:52

Нормативно-правові акти щодо Європейської інтеграції

Нормативно-правові акти України: Закон України від 21.09.2011 №3764-VI «Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства» Закон України від 06.03.2008 №137-VI «Про ратифікацію Угоди
Детальніше
16.02.2017 09:59

СПІЛЬНА СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ (2000/60/ЄC)

КЕРІВНИЦТВО №2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ/ВИЗНАЧЕННЯ ВОДНИХ ТІЛ КЕРІВНИЦТВО № 4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПРИСВОЄННЯ СТАТУСУ ІСТОТНО ЗМІНЕНИХ ТА ШТУЧНИХ ВОДНИХ ТІЛ КЕРІВНИЦТВО №5 ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИБЕРЕЖНІ ВОДИ/ТИПОЛОГІЯ, РЕФЕРЕНЦІЙНІ УМОВИ І СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КЕРІВНИЦТВО №10 РІЧКИ І ОЗЕРА - ТИПОЛОГІЯ, РЕФЕРЕНЦІЙНІ УМОВИ І СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КЕРІВНИЦТВО №18 КЕРІВНИЦТВО ПРО ОЦІНКУ СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ТА ОЦІНКУ ТРЕ
Детальніше
12.10.2016 12:38

ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ     ПЛАН ЗАХОДІВ з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони   Постанова Кабінету Міністрів Ук
Детальніше