Держводагентство розпочинає роботу стосовно проведення оцінки корупційних ризиків у Агентстві з метою підготовки Антикорупційної програми Держводагентства на 2021-2023 роки

опубліковано 05.04.2021 13:39

Державне агентство водних ресурсів України розпочинає роботу стосовно проведення оцінки корупційних ризиків у Агентстві з метою підготовки Антикорупційної програми Державне агентство водних ресурсів України на 2021-2023 роки.
Шановний відвідувачу!
Державне агентство водних ресурсів України проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення Державного агентства водних ресурсів України визначених цілей та завдань.
Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Державного агентства водних ресурсів України на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Державного агентства водних ресурсів України.
Внутрішнє середовище – це існуючі в Державному агентстві водних ресурсів України організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань
Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення Державним агентством водних ресурсів України повноважень, тоді як Державне агентство водних ресурсів України не має прямого впливу на ці чинники.
Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Державного агентства водних ресурсів України, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення Державним агентством водних ресурсів України дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).
Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності Державного агентства водних ресурсів України передбачає вивчення та аналіз таких складових:
організаційна структура органу влади;
система внутрішнього контролю;
управління персоналом;
проведення процедур закупівель;
надання адміністративних послуг;
реалізації контрольно-наглядових функцій;
дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";
інших питань, що випливають з діяльності органу влади.
У зв’язку з цим просимо заповнити наведені нижче форми, у яких надати інформацію про можливі чинники корупційних ризиків:
для нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Державного агентства водних ресурсів України
 
Назва, дата та номер нормативно-правового акта, який місить чинник  корупційного ризику
Опис положення, яке може бути чинником корупційного ризику 
Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику
 
 
 
 
для організаційно-управлінській діяльності
 
Назва складової  організаційно-управлінської діяльності
Етап складової 
Опис чинника корупційного ризику 
Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику
1.
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
 
Заповнені з пропозиціями форми, а також іншу інформацію, пов’язану з проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України, прохання надсилати на електронну адресу: kuptsova@davr.gov.ua з приміткою «Оцінка корупційних ризиків».
Чекаємо від вас на інформацію!