Держводагентство розпочинає роботу стосовно проведення оцінки корупційних ризиків у Агентстві з метою підготовки Антикорупційної програми Держводагентства на 2019-2020 роки

опубліковано 18.02.2019 11:47

Держводагентство розпочинає роботу стосовно проведення оцінки корупційних ризиків у Агентстві з метою підготовки Антикорупційної програми Держводагентства на 2019-2020 роки
Шановний відвідувачу!
Державне агентство водних ресурсів України проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення Держводагентства визначених цілей та завдань.
Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держводагентства на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Держводагентства.
Внутрішнє середовище – це існуючі в Держводагентстві організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань
Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення Держводагентством повноважень, тоді як Держводагентство не має прямого впливу на ці чинники.
Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держводагентства, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення Держводагентством дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).
Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності Держводагентства передбачає вивчення та аналіз таких складових:
організаційна структура органу влади;
система внутрішнього контролю;
управління персоналом;
проведення процедур закупівель;
надання адміністративних послуг;
реалізації контрольно-наглядових функцій;
дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";
інших питань, що випливають з діяльності органу влади.
У зв’язку з цим просимо заповнити наведені нижче форми, у яких надати інформацію про можливі чинники корупційних ризиків:
для нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Держводагентства
 
Назва, дата та номер нормативно-правового акта, який місить чинник  корупційного ризику
Опис положення, яке може бути чинником корупційного ризику 
Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику
 
 
 
 
для організаційно-управлінській діяльності
 
Назва складової  організаційно-управлінської діяльності
Етап складової 
Опис чинника корупційного ризику 
Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику
1.
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
 
Заповнені з пропозиціями форми, а також іншу інформацію, пов’язану з проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності Держводагентства, прохання надсилати на електронну адресу: kuptsova@davr.gov.ua з приміткою «Оцінка корупційних ризиків».
Чекаємо від вас на інформацію!