Державний облік водокористування

опубліковано 08.09.2020 11:28

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.
Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.
Звіти подаються до Держводагентства через організації, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування.
 
Загальні показники використання водних ресурсів України за 2018 рік