Протокол засідання громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України від 24.09.2020 № 5

опубліковано 28.09.2020 10:43

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
 
Київ
 
24 вересня 2020 року                                                                                      № 5
 
Головував: голова громадської ради І.Брагінець.
Присутні: члени громадської ради при Держводагентстві, представники Держводагентства та інші учасники заходу (за списком).
У засіданні взяли участь Голова Держводагентства В.Шліхта та перший заступник Голови Держводагентства О.Кузьменков.
Усього: 18 осіб.
 
Порядок денний засідання:
1. Про проєкт Закону України «Про об’єднання водокористувачів» - різні підходи, одне рішення.
2. Про роль заповідних водно-болотних територій.
 
  1. Про проєкт Закону України «Про об’єднання водокористувачів» - різні підходи, одне рішення
СЛУХАЛИ: І.Брагінцяголову громадської ради при Держводагентстві, який детально інформував присутніх про проєкт Закону України «Про об’єднання водокористувачів».
ВИСТУПИЛИ: В.Шліхта, І.Гопчак, А.Бойко, О.Кузьменков, С.Куруленко.
ВИРІШИЛИ:
1. Звернутись до Держводагентства щодо надання членам громадської ради проєкту Закону України «Про об’єднання водокористувачів» в останній редакції.
2. Підтримати запропоновані головою громадської ради пропозиції щодо внесення змін до проєкту Закону України «Про об’єднання водокористувачів», а саме:
  • у пункті 2 статті 6 виключити слова «та доступність»;
  • у пункті 12 статті 14 виключити слова «не менше ніж з трьох і»;
  • пункт 13 статті 14 викласти у такій редакції «Члени правління обираються загальними зборами ОВК на строк не більше 5 років. Повноваження членів правління припиняються достроково, в разі припинення такими членами правління відносин водокористування на землях даного ОВК.»;
  • статті 15 та 16 доопрацювати в частині врахування думки в тому числі дрібних водокористувачів;
  • пункт 2 статті 20 викласти у редакції «ОВК – не є первинним водокористувачем».
  1. Членам громадської ради до 30.09.2020 надати пропозиції до проєкту Закону України «Про об’єднання водокористувачів», на основі яких буде сформовано консолідовану позицію громадської ради щодо законопроєкту, яка буде передана Координаційній раді з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем, що утворена постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 50.
 
2. Про роль заповідних водно-болотних територій
СЛУХАЛИ: Р.Журавчака – заступника директора з наукової роботи Рівненського природного заповідника, який інформував присутніх про значення водно-болотних угідь для сталого розвитку регіону.
ВИСТУПИЛИ: І.Брагінець, В.Ковтуненко, А.Неліпа.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до уваги інформацію про роль заповідних водно-болотних територій.
2. Рекомендувати Р.Журавчаку долучитися до роботи басейнових рад, які наразі на своїх засіданнях розглядають елементи планів управління річковими басейнами.
 
Разом з тим, Андрієм Неліпою було висловлено окрему думку щодо необхідності врахування зон охорони водних біоресурсів при розробці Планів управління річковими басейнами.
 
 
 
Голова громадської ради                                                                І.Брагінець
 
 
Секретар громадської ради                                                           В.Ковтуненко