Положення про секретаріат басейнової ради річки Тиси

опубліковано 22.05.2019 14:20

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Басейнової ради річки Тиси
від 07.05.2019 р. 1
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Секретаріат Басейнової ради річки Тиси
 
  1. Загальні положення
 
1.1 Це Положення розроблено відповідно до Типового положення про Басейнові ради, затвердженого наказом Мінприроди від 26.01.2017 № 23.
1.2. Секретаріат Басейнової ради річки Тиси (далі – Секретаріат) є постійно діючим робочим органом Басейнової ради річки Тиси. Секретаріат басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний басейновою радою.
1.3. Секретаріат утворюється з метою забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих Басейновою радою рішень.
1.4. Секретаріат у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Положенням.
1.5. Структура Секретаріату – виконавчий секретар та члени секретаріату.
1.6. У своїй діяльності Секретаріат взаємодіє з Басейновою радою, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством водних ресурсів України, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють свої повноваження у межах району басейну річки Тиса.
1.7. Організовує роботу Секретаріату голова Басейнової ради річки Тиси.
1.8. Місце розташування секретаріату: м. Ужгород, Слов'янська набережна, 5.
 
  1. Завдання та функції Секретаріату
 
2.1. Оформлення, обмін і зберігання документації Басейнової ради.
2.2. Виконання доручень голови Басейнової ради та його заступника.
2.3. Виконання підготовчих заходів щодо проведення засідання Басейнової ради:
- збір та узагальнення пропозицій для розгляду на засіданнях Басейнової ради;
- формування порядку денного та інших матеріалів до засідань Басейнової ради;
- за 10 діб до проведення засідання надсилає звичайною та електронною поштою членам Басейнової ради індивідуальні запрошення прийняти участь у засіданні Басейнової ради із відповідними інформаційними документами щодо запропонованого порядку денного.
2.4. Організаційні заходи щодо проведення засідань та забезпечення умов роботи учасників Басейнової ради.
2.5. Реєстрація учасників засідання Басейнової ради.
2.6. Підготовка протоколів засідань Басейнової ради.
 
  1. Структура секретаріату
 
3.1. Склад Секретаріату обирається і затверджується Басейновою радою.
3.2. До складу Секретаріату входять представники Басейнового управління водними ресурсами річки Тиса, Закарпатської обласної організації «Всеукраїнської екологічної ліги», агентства сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «Форза», Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».
3.3. Секретаріат здійснює свою діяльність у відповідності з рішенням засідань Басейнової ради.
3.4. Члени секретаріату мають право отримувати необхідну інформацію та виносити на обговорення Басейнової ради питання в межах своєї компетенції.
 
  1. Заключні положення
 
4.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження його Басейновою радою.
4.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється за рішенням Басейнової ради.
 
 
Голова Басейнової ради  річки Тиси  Ю. Шпонтак
 
Затверджено рішенням
Басейнової ради
річки Тиса
від 07.05.2019 р. №1
 
 
 
СТРУКТУРА
Секретаріату Басейнової ради річки Тиса
 
 
Прізвище,
ім’я, по батькові
члена секретаріату Басейнової ради
 
Організація, яку представляє
1.
Готра
Тетяна Василівна
Басейнове управління
водних ресурсів річки Тиса
2.
Жоффчак
Леся Василівна
Басейнове управління
водних ресурсів річки Тиса
3.
Дербаль
Юрій Юрійович
Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «Форза»
4.
Смерека
Юрій Йосипович.
Закарпатська обласна організація
«Всеукраїнської екологічної ліги»
5.
Делеган-Кокайко
Світлана Василівна
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський університет»
 

Положення про секретаріат басейнової ради річки Тиси